Katson

Es sap molt poca cosa de Katson, simplement que era una companyia de Taiwan que es dedicava a clonar sistemes Apple ][. Comercialitzava a Espanya, on va treure dos clons diferents: Katson i Katson II.